Prenájom náhradného vozidla bez vašej finančnej účasti


Čo teraz? Vaše auto je po havárií poškodené, vy však potrebujete jazdiť ďalej.

Ak ste poškodeným vo vami nezavinenej dopravnej nehode, poskytneme vám náhradné vozidlo. Dobrou správou je, že náklady na prenájom náhradného vozidla uplatníme u poisťovne vinníka. O spracovanie náležitostí sa samozrejme postaráme. Vozidlo vám požičiame aj v prípade, že škodu spôsobilo auto bez platnej poistnej zmluvy.

Ako dlho si môžete náhradné vozidlo ponechať? A čo si môžete uplatniť?

Pokiaľ sa vaše auto nebude dať opraviť, nárok na náhradné vozidlo trvá do vyhlásenia totálnej škody. Až do momentu, keď vám poisťovňa oznámi, že škodu na vozidle posúdila ako neekonomickú (totálnu).

Ak sa vaše auto opravuje, máte možnosť využiť náhradné vozidlo na nevyhnutný čas opravy v servise. Dĺžkou opravy sa myslí adekvátny čas pre odstránenie následkov predmetnej škodovej udalosti.

Aby ste o situácii mali dokonalý prehľad, po celú dobu budeme vo vašom mene komunikovať so servisom aj poisťovňou.

  • Každú udalosť posudzujeme individuálne.
  • Náhradné vozidlo poskytujeme súkromnej aj firemnej klientele.
  • Disponujeme vozidlami všetkých kategórií.

Pre firemnú klientelu doplňujeme, že poisťovne preplácajú prenájom náhradného vozidla bez DPH. Platcom DPH preto na konci odovzdáme faktúru kvôli úhrade DPH a jej následnému uplatneniu u správcu dane.Dokumenty k stiahnutiu