Pre tých, ktorí nechcú ponechať nič náhode


Výpočet škody na vozidle štandardne spadá do kompetencie poisťovne vinníka nehody.

Pokiaľ sa na to nechcete spoliehať, radi vám vypočítame náklady na opravu vozidla v kalkulačnom programe Silver DAT. Túto službu poskytujeme všetkým, ktorí chcú mať perfektnú kontrolu nad priebehom likvidácie škodovej udalosti. Vieme stanoviť aj odhad všeobecnej hodnoty vozidla, ktorý vám dá prehľad o cene vášho vozidla v čase nehody.

Možnosť výpočtu škody vozidla je tiež dostupná servisom, poisťovniam a ďalším partnerom.

  • Vypočítame vám presné náklady na opravu.
  • Určíme všeobecnú hodnotu vášho vozidla k rozhodnému dátumu.
  • V dostatočnom predstihu budete mať prehľad o tom, v akom rozsahu vám bola škoda spôsobená.
  • Služba je spoplatnená.